ALDEWIR - koncentrar do dezynfekcji narzędzi

 • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24 godzin

45,00 zł


 • Koszt wysyłki już od: 14,99

Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi oraz urządzeń medycznych z metalu, szkła, porcelany, tworzyw sztucznych i gumy oraz powierzchni.

Skład:

100g preparatu zawiera: 4,0g aldehydu glutarowego, 5,0g czwartorzędowej zasady amoniowej, substancje wspomagające.

Działanie:

Działa bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo. Preparaty o działaniu wirusobójczym mogą być stosowane do dezynfekcji w profilaktyce i zwalczaniu zakażeń wirusami HBV, HCV i HIV.

Dezynfekcja narzędzi lekarskich zanieczyszczonych substancjami organicznymi:

 • działanie bakteriobójcze: 5%-30 min;
 • działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze: 5%-60 min; 10% -15 min
 • działanie bakteriobójcze,grzybobójcze, wirusobójcze i prątkobójcze 10%-90 min

Dezynfekcja powierzchni nie zanieczyszczonych substancjami organicznymi: działanie bakteriobójcze, grzybobójcze 5% -15 min działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze 10% - 15 min (drobny sprzęt medyczny, baseny, kaczki, itp..)

Wskazania

ALDEWIR służy do dezynfekcji i mycia narzędzi, sprzętu medycznego oraz powierzchni pomieszczeń, mebli, urządzeń medycznych z metalu, szkła i porcelany, tworzyw sztucznych i gumy.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Roztwór użytkowy uzyskuje się przez rozcieńczenie koncentratu wodą wodociągową.

 • Roztwór 5%- 50 ml preparatu dodać do 950 ml wody.
 • Roztwór 10%-100 ml preparatu dodać do 900 ml wody.

Dezynfekowane narzędzia zanurzyć w roztworze Aldewiru. Po dezynfekcji narzędzia starannie wypłukać wodą i postępować zgodnie z przyjętymi zasadami aseptyki. Dezynfekcję przeprowadzać w naczyniach przykrywanych. Dezynfekowane powierzchnie zmyć roztworem Aldewiru. W miejscach stałego pobytu ludzi dezynfekcję ograniczyć do małych powierzchni (ok. 2m ). W przypadku większych powierzchni, pomieszczenie po dezynfekcji wywietrzyć.

Uwagi

 • Łatwopalna ciecz i pary.
 • Dzlala szkodliwie po połknięciu.
 • Działa drażniąco na skórę.
 • Moźe powodować reakcję alergiczną na skóry.
 • Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
 • Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi oraz urządzeń medycznych z metalu, szkła, porcelany, tworzyw sztucznych i gumy oraz powierzchni. Działa bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo. Preparaty o działaniu wirusobójczym mogą być stosowane do dezynfekcji w profilaktyce i zwalczaniu zakażeń wirusami HBV,HCV i HIV. Dezynfekcja narzędzi lekarskich zanieczyszczonych substancjami organicznymi: działanie bakteriobójcze: Dezynfekcja narzędzi lekarskich zanieczyszczonych substancjami organicznymi: - działanie bakteriobójcze: 5% - 30min. - działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze: 5% - 60min.; 10% - 15min. - działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i prątkobójcze: 10% - 90min.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator